Arbejdsmarked

Regeringen har besluttet, at alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde fra fredag og foreløbigt to uger. Det er vurderet at landets Jobcentre i den henseende ikke er kritiske funktioner. Derfor lukker Jobcenter Hjørring midlertidigt i henhold til regeringens beslutning. Dette får betydning for både borgere og virksomheder.

Telefon: 72 33 33 33 (alle hverdage kl. 9.00 - 13.00)

Information til borgere

For dig med at aktiv sag i Jobcentret betyder den midlertidige lukning følgende

 • Det er ikke muligt at møde personligt op på jobcenteret 
 • Er der tale om en akut henvendelse, kan du kontakte kommunen på tlf. 72 33 33 33.
 • Samtaler i forbindelse med din sag på Jobcenteret er indstillet indtil videre.
 • Er du aktuelt tilknyttet et af jobcenterets interne forløb, er dette også indstillet indtil videre.

Hvis du er praktik

 • Hvis du er i en praktik lige nu, så skal du fortsætte som hidtil og følge arbejdspladsens regler for hjemsendelse.

Du skal vide, at

 • Dette har ikke nogen betydning for din ydelse. Du vil fortsat modtage den ydelse, som du plejer.
 • Du vil høre fra os, når samtaler, forløb mv. genoptages
 • Du får også et brev i din e-boks om dette.

For dig som er blevet ledig eller sygemeldt mens Jobcentret er midlertidigt lukket

 • Du skal søge om ydelse via borger.dk: https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie
 • Har du brug for hjælp kan du kontakte kommunen på tlf. 72 33 33 33 eller fremmøde i Borgerservice. Åbningstider kan findes her
 • Når du får en aktiv sag i Jobcentret er du omfattet af samme forhold som borgerne med en igangværende aktiv sag i Jobcentret jf. ovenfor.
Information til virksomheder

Jobcenter Hjørring kan ikke yde samme serviceniveau, som vi plejer. For de virksomheder, der allerede har en fast virksomhedskonsulent vil denne stadig kunne træffes på telefonen fra kl. 9.00 til 14.00 på alle hverdage, hvis der er spørgsmål eller behov, som I ønsker vores assistance til. I har modtaget et brev herom med en telefonliste som bilag.

Som udgangspunkt vil igangværende virksomhedspraktikker eller løntilskudsjob fortsætte, medmindre virksomheden har et ønske om at afbryde dem f.eks. ved hjemsendelser eller lignende. I givet fald bedes I kontakte jeres virksomhedskonsulent. 

Specielt ift. varslingssager og arbejdsfordelinger

Der vil blive oprette et nødberedskab til at håndtere forespørgsler på arbejdsfordelinger og varslingssager, hvor I kan kontakte Joan Grøne på tlf. 4122 6209 eller på mail joan.groene@hjoerring.dk.