Børn, unge og familier

Her kan du følge med i, hvordan coronasituationen påvirker tilbud til børn, unge og familier i Hjørring Kommune.

Forvaltningens hovednummer: 72 33 37 04 (alle hverdage kl. 8.00 - 15.00)

Skoler og dagtilbud

Nødpasning

Statsministeren har den 23. marts besluttet at forlænge den delvise nedlukning af Danmark til efter påske. Det betyder, at Hjørring Kommunes skoler og dagtilbud vil være lukkede til og med den 13. april. Hjørring Kommune tilbyder naturligvis nødpasning i denne periode.

Kontakt jeres barns dagplejer, daginstitution eller skole, hvis I har brug for nødpasning og aftal nærmere.

Hvem kan få nødpasning?

Nødpasningen gives ud fra tre overordnede kriterier, som er beskrevet nedenfor. Det er dog vigtigt at påpege, at der naturligvis vil være nødpasning til de familier, der har brug for det. Så tøv ikke med at kontakte jeres barns dagplejer, daginstitution eller skole, så I sammen kan finde den bedste løsning.

Nødpasning gives som udgangspunkt til følgende målgrupper:

  • 0-9-årige børn (til og med 3. klasse), hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

  • 0-9-årige børn (til og med 3. klasse), hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Sådan foregår nødpasningen

Nødpasning vil som udgangspunkt foregå i barnets sædvanlige tilbud for at sikre så tryg en hverdag som muligt. Nødpasningen tager udgangspunkt i de nyeste anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, der blandt andet indebærer, at der kun er få børn samlet, at hygiejnestandarden er høj, og at der foregår så mange udendørsaktiviteter som muligt.

Læs mere

Her finder du tidligere udsendte forældrebreve vedr. nødpasning:

Brev til forældre med børn i dagtilbud i Hjørring Kommune - 12. marts 2020

Brev til forældre med børn i Hjørring Kommunes skoler - 12. marts 2020

STOP for besøg på opholdssteder og døgninstitutioner

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 fremsendt et påbud om, at Hjørring Kommune omgående skal indføre stop for besøg på kommunale og private opholdssteder og døgninstitutioner.

Stoppet gælder både fællesarealer og børnene eller de unges personlige værelser. Læs mere i nedenstående brev:

Stop for besøg på opholdssteder og døgninstitutioner

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen besøger alle familier med nyfødte og de spædbørn, som har særlige behov. Alle andre besøg er aflyst eller omlagt til telefon- eller videokonsultationer. Berørte familier bliver kontaktet direkte.

Alle forældrekurser er aflyst.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, står Sundhedsplejen klar med råd og vejledning på både telefon, mail og via Skype.

Find kontaktoplysninger på din sundhedsplejerske

Børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Familieafdelingen og Handicapafdelingen for børn og unge

Du kan stadigvæk kontakte Familieafdelingen og Handicapafdelingen for børn og unge på tlf: 7233 3505 mellem kl. 9-14, mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Du kan også sende en besked

Rådgiverne har fortsat telefontid mellem kl. 9-10, mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Vi tager direkte kontakt til forældrene, hvis der bliver behov for at lave ændringer i en bevilget indsats som følge af Coronavirus.

Underretninger

Vi behandler alle underretninger som vanligt.

PPR

PPRs deltagelse i alle planlagte møder og konsultationer er aflyst. Det sammen gælder Trivselsforum. Vi kan  fortsat kontaktes. Find kontaktoplysninger. For forældre til skolebørn har vi oprettet en åben telefonrådgivning.

SSP og Ungdomskonsulenterne

SSP- og Ungdomskonsulenterne har aflyst alle planlagte møder. Vi følger ungdomslivet i Hjørring så godt som muligt i den givne situation og samarbejder med politiet om at forebygge ulovlig og uhensigtsmæssig adfærd. 

Vi står stadigvæk til rådighed med digital og telefonisk rådgivning og vejledning, hvis du f.eks. har spørgsmål eller bekymring omkring en ung. Find kontaktoplysninger