Børn, unge og familier

Her kan du følge med i, hvordan situationen med coronavirus påvirker tilbud til børn, unge og familier i Hjørring Kommune. Opdateret 23.11.2020 og opdateres løbende

Nye tiltag mod COVID-19 på børne- og undervisningsområdet i Nordjylland.

 

19.11.2020: Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Brønderslev, Hjørring og Læsø Kommuner har som følge af smitte med minkvarianter af coronavirus været underlagt særlige restriktioner. På baggrund af nye data om smittesituationen i de syv kommuner finder Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, at der nu er basis for en betydelig lempelse af restriktionerne.


For videregående uddannelser, dagtilbud, grundskoler, kost- og efterskoler samt for ungdoms- og voksenuddannelser ophæves de særlige tiltag i de syv kommuner fra mandag den 23. november.

Fra mandag den 23. november gælder det for dagtilbud, grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser, kost-, efter- og folkehøjskoler

 • Restriktionerne og anbefalingerne på dagtilbud, grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser, kost-, efter- og folkehøjskoler ophæves, så der ikke længere gælder særlige forhold for institutioner mv. i de berørte kommuner i Nordjylland.

Fra mandag den 23. november gælder det for videregående uddannelser 

 • Restriktionerne for de studerende på de videregående uddannelser ophæves, så der ikke længere er krav om digital undervisning og eksamen uden fremmøde. De studerende kan igen møde op på uddannelsesstedet.

Læs mere om lempelserne her: 


I dagtilbud og på grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner er der skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom samt på håndhygiejne, rengøring og afstandskrav.

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende spørgsmål og svar på "Spørgsmål og svar om COVID-19".

Læs spørgsmål og svar for skoler og institutioner om COVID-19


Sundhedsfaglige spørgsmål kan rettes til den fælles myndighedshotline på tlf: 7020 0233.

Retningslinier og forholdsregler fra myndighederne

Retningslinier for dagtilbud

Retningslinier for grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser

Læs her om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser

Anvisninger til god håndhygiejne

Børn kan være smittede med Covid-19 uden at udvise symptomer, derfor er god håndhygiejne vigtig i vores skoler og daginstitutioner.

 • Brug vand og flydende sæbe, når der vaskes hænder.
 • En korrekt håndvask tager 45-60 sekunder.

Sådan vasker du hænder

Hvis vand og sæbe ikke er tilgængeligt, kan man alternativt bruge:

 • Vådservietter: Bruges udendørs uden adgang til vand og sæbe. Her anbefales det, at man vasker hænder hurtigst muligt efterfølgende.
 • Håndsprit: Forebygger kun smitte, hvis hænderne er synligt rene og tørre.

 Børnenes hænder skal vaskes:

 • ved ankomst til skolen eller daginstitutionen,
 • når de er synligt snavsede,
 • efter toiletbesøg,
 • før spisning,
 • efter næsepudsning eller hoste/nys,
 • når barnet har været ude at lege.
Rådgivning til fri- og privatskoler samt efterskoler i Hjørring Kommune

Ifølge COVID-19 vejledningen fra Sundhedsstyrelsen ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID- 19 i dagtilbud, skoler, ungdoms - og voksenuddannelser” har den kommunale sundhedspleje en rolle som rådgivende instans i forhold til fri-, privat - og efterskoler.

Vi kan tilbyde rådgivning / vejledning i forhold til:

 • Begrænsning og forebyggelse af smittespredning, herunder nedlukning ved større udbrud
  • Opsporing af smitte
  • Identificering af nære kontakter
  • Testregime
 • Hygiejniske foranstaltninger
 • Afstandskrav

I er meget velkomne til at kontakte Sundhedsplejen på telefon, mail eller ønske besøg på den enkelte skole.

I kan kontakte sundhedsplejerske Inger Winther.

Tlf. 4122 3608

Mail: inger.winther@hjoerring.dk

Besøg på opholdssteder og døgninstitutioner

Der kan fra 25/6 igen være besøg på sociale tilbud.

Når der åbnes for besøg, er det fortsat nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af Corona-virus, herunder afstandskrav, rengøring og hygiejne.

Selv om der åbnes for besøg, kan ledelsen på tilbuddet begrænse eller helt afskære besøgendes adgang til tilbuddet. Dette for at skærme og beskytte svage beboere og undgå smitte blandt medarbejderne.

Hvilke sociale tilbud er nu åbent for besøg som normalt

På børne- og familieområdet drejer det sig om følgende tilbud:

 • Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
 • Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
 • Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social service.
 • Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service.
 • Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service.

 
Hvor finder du oplysninger

Du kan finde oplysninger om de ændrede regler, herunder hvornår ledelsen kan begrænse eller afskære besøg på et tilbud, på følgende links:

Bekendtgørelse

Orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet af 23. juni 2020.

 

 

 

Børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Familieafdelingen og Handicapafdelingen for børn og unge

Du kan kontakte Familieafdelingen og Handicapafdelingen for børn og unge på tlf: 7233 3505 mellem kl. 9-14, mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Du kan også sende en besked

Rådgiverne har fortsat telefontid mellem kl. 9-10, mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Vi tager direkte kontakt til forældrene, hvis der bliver behov for at lave ændringer i en bevilget indsats som følge af Coronavirus.

Underretninger

Vi behandler alle underretninger som vanligt.