Børn, unge og familier

Her kan du følge med i, hvordan coronasituationen påvirker tilbud til børn, unge og familier i Hjørring Kommune.

Forvaltningens hovednummer: 72 33 37 04 (alle hverdage kl. 8.00 - 13.00)

Skoler og dagtilbud

Den 6. april meldte Statsminister Mette Frederiksen ud, at dagtilbud og skoler (0. til 5. klasse) kan genåbne fra den 15. april. I Hjørring Kommune betyder det, at de kommunale dagtilbud og skoler er åbne, dog under andre rammer end før COVID-19.

Der vil stadig være nødundervisning for elever fra 6. klasse indtil den 10. maj.

Dagtilbud

Alle børn, der er skrevet op i et kommunalt dagtilbud, kan igen benytte pasningsordningen, men vi opfordrer stadig til, at de forældre, som kan, holder deres børn hjemme i så vidt omfang som muligt. Det er muligt at opsige dagtilbuddet for sit barn, men stadig beholde pladsen i 3 måneder. Dermed kan de familier, hvor forældrene varetager kritiske funktioner i samfundet eller møder ind på en arbejdsplads hver dag få glæde af pladserne.

Alle vores dagtilbud overholder kravene og retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, hvilket betyder, at det er en anderledes hverdag, der møder jeres børn i institutionerne. Dagtilbuddet deler børnene op i mindre grupper for at mindske smitterisikoen, derfor er det vigtigt, at børnene bliver tilmeldt pasning i de nødvendige tidsrum.

Kontakt din institution eller dagplejer for at tilmelde dit barn pasning og for at blive orienteret om den nye hverdag for dig og dit barn.

Skoler (0. til 5. klasse)

Hverdagen i vores skoler bliver også anderledes for eleverne. Alle elever sidder med 2 meters afstand, hvilket betyder, at nogle klasser er fordelt over flere lokaler. Der bliver i vid udstrækning undervist udendørs, når det er muligt.

Undervisningen på de åbnede skoler vil forsat være nødundervisning, da det ikke alle steder vil være muligt at leve op til de almindelige standarder, herunder eksempelvis timetal.

Alle forældre er blevet orienteret via AULA, men du kan altid kontakte dit barns skole, hvis du har spørgsmål.

Læs mere

Her finder du tidligere udsendte forældrebreve vedr. nødpasning:

Brev til forældre med børn i dagtilbud i Hjørring Kommune - 12. marts 2020

Brev til forældre med børn i Hjørring Kommunes skoler - 12. marts 2020

Åben rådgivning til børnefamilier og medarbejdere i skoler og dagtilbud

Der er forskellige muligheder for rådgivning til både børnefamilier og medarbejdere i dagtilbud og skoler i denne særlige tid. Nedenfor finder du både kommunale tilbud og landsdækkende tilbud, der er rettet særligt mod børn, unge og forældre.

Anonym Rådgivning for børnefamilier

Tilbud fra Det Nationale Sorgcenter:

Corona-hotline for børn og forældre

STOP for besøg på opholdssteder og døgninstitutioner

Social og Indenrigsministeriet har den 5. april udstedt besøgsforbud på sociale tilbud på bl.a. børne- og familieområdet. Det gælder både kommunale og private tilbud. Besøgsforbuddet gælder både fællesarealer, udearealer og den del af tilbuddet som barnet eller den unge selv råder over. Du kan læse mere i brevet nedenfor.

Besøgsforbud på visse sociale tilbud

 

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen besøger alle familier med nyfødte og de spædbørn, som har særlige behov. Alle andre besøg er aflyst eller omlagt til telefon- eller videokonsultationer. Berørte familier bliver kontaktet direkte.

Alle forældrekurser er aflyst.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, står Sundhedsplejen klar med råd og vejledning på både telefon, mail og via Skype.

Find kontaktoplysninger på din sundhedsplejerske

Børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Familieafdelingen og Handicapafdelingen for børn og unge

Du kan stadigvæk kontakte Familieafdelingen og Handicapafdelingen for børn og unge på tlf: 7233 3505 mellem kl. 9-14, mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Du kan også sende en besked

Rådgiverne har fortsat telefontid mellem kl. 9-10, mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Vi tager direkte kontakt til forældrene, hvis der bliver behov for at lave ændringer i en bevilget indsats som følge af Coronavirus.

Underretninger

Vi behandler alle underretninger som vanligt.

PPR

PPRs deltagelse i alle planlagte møder og konsultationer er aflyst. Det sammen gælder Trivselsforum. Vi kan  fortsat kontaktes. Find kontaktoplysninger. For forældre til skolebørn har vi oprettet en åben telefonrådgivning.

SSP og Ungdomskonsulenterne

SSP- og Ungdomskonsulenterne har aflyst alle planlagte møder. Vi følger ungdomslivet i Hjørring så godt som muligt i den givne situation og samarbejder med politiet om at forebygge ulovlig og uhensigtsmæssig adfærd. 

Vi står stadigvæk til rådighed med digital og telefonisk rådgivning og vejledning, hvis du f.eks. har spørgsmål eller bekymring omkring en ung. Find kontaktoplysninger

Retningslinjer omkring håndhygiejne

Børn kan være smittede med Covid-19 uden at udvise symptomer, derfor er god håndhygiejne vigtig i vores skoler og daginstitutioner.

Anvisninger til god håndhygiejne

  • Brug vand og flydende sæbe, når der vaskes hænder.
  • En korrekt håndvask tager 45-60 sekunder.

Sådan vasker du hænder

Hvis vand og sæbe ikke er tilgængeligt, kan man alternativt bruge:

  • Vådservietter: Bruges udendørs uden adgang til vand og sæbe. Her anbefales det, at man vasker hænder hurtigst muligt efterfølgende.
  • Håndsprit: Forebygger kun smitte, hvis hænderne er synligt rene og tørre.

 Børnenes hænder skal vaskes:

  • ved ankomst til skolen eller daginstitutionen,
  • når de er synligt snavsede,
  • efter toiletbesøg,
  • før spisning,
  • efter næsepudsning eller hoste/nys,
  • når barnet har været ude at lege.