Børn, unge og familier

Her kan du følge med i, hvordan situationen med coronavirus påvirker tilbud til børn, unge og familier i Hjørring Kommune. Opdateres løbende.

Opdateret 14. januar 2021:

De nuværende corona-restriktioner, der beskrives herunder, bliver forlænget frem til søndag 7. februar.

Opdateret 8. januar 2021:

Opdaterede retningslinjer for dagtilbudsområdet. 
Retningslinjerne kan føre til mindre justeringer i tilrettelæggelsen af dagligdagen i jeres barns dagtilbud. Dagtilbuddet vil orientere jer via AULA.
Gældende for alle vores dagtilbud er fortsat:

 • at de er åbne, men at forældre opfordres til at holde deres barn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt. Det kan fx være muligt for forældre, der selv er hjemsendt, men som ikke kan passe deres arbejde hjemmefra.
 • at der er et stor fokus på hygiejne, og at vi understøtter det med ekstra rengøring.
 • at børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.
 • at der afleveres og afhentes udendørs eller indendørs med mundbind.
 • at forældre skal hjælpe jeres barn med at vaske hænder ved aflevering og afhentning
 • det ikke tilladt for børnene at have legetøj med hjemmefra

 

Opdateret 31. december 2020:

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt nye retningslinjer som udvider adgangen til nødpasning, så forældre, der har behov for pasning for at kunne varetage deres job i den private eller offentlige sektor, kan få passet deres børn.

Følgende kriterier gælder for adgangen til nødpasning

 1. Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra
 2. Sårbare elever i grundskolen og 10. klasse, som ikke skal modtages i deres sædvanlige tilbud, kan uanset alder i stedet komme i nødpasning. Denne mulighed gælder for elever med særlige pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.

Forældre vil modtage oplysninger om tilmelding til nødpasning fra barnets skole.

Opdateret 30. december 2020:

Regeringen besluttede 29/12 af forlænge de skærpede tiltag og restriktioner frem til og med 17. januar 2021.

Det betyder, at elever fra 0.-10. klasse er hjemsendt og modtager fjernundervisning til og med 17. januar. Undtaget er alle elever i 0.-10. klasse i Hjørringskolen, samt elever i Heltidsundervisningen.

SFO og klubtilbud er i udgangspunktet lukkede. Der vil dog være mulighed for nødpasning af børn i 0.-4. klasse, hvis det er nødvendigt for, at forældrene kan passe deres arbejde. Det drejer sig om forældre der er kritisk personale eller privatansatte, der ikke er hjemsendt.

Forældre vil modtage konkrete oplysninger om fjernundervisning og tilmelding til nødpasning fra deres egen skole.

Kommunens dagplejere og daginstitutioner holdes fortsat åbne. Forældre, der har mulighed for det, kan dog overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode.

Retningslinier og forholdsregler fra myndighederne

Retningslinier for dagtilbud

Retningslinier for grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser

Læs her om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser

Anvisninger til god håndhygiejne

Børn kan være smittede med Covid-19 uden at udvise symptomer, derfor er god håndhygiejne vigtig i vores skoler og daginstitutioner.

 • Brug vand og flydende sæbe, når der vaskes hænder.
 • En korrekt håndvask tager 45-60 sekunder.

Sådan vasker du hænder

Hvis vand og sæbe ikke er tilgængeligt, kan man alternativt bruge:

 • Vådservietter: Bruges udendørs uden adgang til vand og sæbe. Her anbefales det, at man vasker hænder hurtigst muligt efterfølgende.
 • Håndsprit: Forebygger kun smitte, hvis hænderne er synligt rene og tørre.

 Børnenes hænder skal vaskes:

 • ved ankomst til skolen eller daginstitutionen,
 • når de er synligt snavsede,
 • efter toiletbesøg,
 • før spisning,
 • efter næsepudsning eller hoste/nys,
 • når barnet har været ude at lege.
Rådgivning til fri- og privatskoler samt efterskoler i Hjørring Kommune

Ifølge COVID-19 vejledningen fra Sundhedsstyrelsen ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID- 19 i dagtilbud, skoler, ungdoms - og voksenuddannelser” har den kommunale sundhedspleje en rolle som rådgivende instans i forhold til fri-, privat - og efterskoler.

Vi kan tilbyde rådgivning / vejledning i forhold til:

 • Begrænsning og forebyggelse af smittespredning, herunder nedlukning ved større udbrud
  • Opsporing af smitte
  • Identificering af nære kontakter
  • Testregime
 • Hygiejniske foranstaltninger
 • Afstandskrav

I er meget velkomne til at kontakte Sundhedsplejen på telefon, mail eller ønske besøg på den enkelte skole.

I kan kontakte sundhedsplejerske Inger Winther.

Tlf. 4122 3608

Mail: inger.winther@hjoerring.dk

Besøg på opholdssteder og døgninstitutioner

Det er fortsat nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af Corona-virus, herunder afstandskrav, rengøring og hygiejne ved besøg på opholdssteder og døgninstitutioner.

Ledelsen på et socialt tilbud kan undtagelsesvist indføre lokale midlertidige besøgsrestriktioner, hvis

 • det er nødvendigt for at minimere risiko for smitte med COVID-19 for en eller flere borgere på tilbuddet på grund af et konkret smitteudbrud på tilbuddet, eller
 • en eller flere borgere på tilbuddet tilhører en risikogruppe.

 

Hvilke sociale tilbud er nu åbent for besøg

På børne- og familieområdet drejer det sig om følgende tilbud:

 • Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
 • Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
 • Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social service.
 • Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service.
 • Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service.

Kontakt det enkelte tilbud, hvis du er i tvivl.


Hvor finder du oplysninger

Du kan finde oplysninger om de ændrede regler, herunder hvornår ledelsen kan begrænse eller afskære besøg på et tilbud, på følgende link:

Bekendtgørelse fra d. 21.12.2020 

Informationer om coronavirus og socialområdet med spørgsmål og svar fra d. 05.01.2021

 

Børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Familieafdelingen og Handicapafdelingen for børn og unge

Du kan kontakte Familieafdelingen og Handicapafdelingen for børn og unge på tlf: 7233 3505 mellem kl. 9-14, mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Du kan også sende en besked

Rådgiverne har fortsat telefontid mellem kl. 9-10, mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Vi tager direkte kontakt til forældrene, hvis der bliver behov for at lave ændringer i en bevilget indsats som følge af Coronavirus.

Underretninger

Vi behandler alle underretninger som vanligt.