Børn, unge og familier

Her kan du følge med i, hvordan coronasituationen påvirker tilbud til børn, unge og familier i Hjørring Kommune.

Nyeste retningslinjer - klik her

Skoler og dagtilbud

Hjørring Kommunes kommunale dagtilbud og skoler er åbne, dog under andre rammer end før COVID-19.

Dagtilbud

Alle vores dagtilbud overholder kravene og retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, hvilket betyder, at det er en anderledes hverdag, der møder jeres børn i institutionerne. Dagtilbuddet deler børnene op i mindre grupper for at mindske smitterisikoen, derfor er det vigtigt, at børnene bliver tilmeldt pasning i de nødvendige tidsrum.

Kontakt din institution eller dagplejer for at tilmelde dit barn pasning og for at blive orienteret om den anderledes hverdag, som møder dig og dit barn.

Nuværende retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet for fase 2 af genåbningen

Seneste opdaterede retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet, gældende fra 1. august 2020

Skoler 

Hverdagen i vores skoler bliver også anderledes for eleverne. Alle elever sidder med god afstand, hvilket betyder, at nogle klasser er fordelt over flere lokaler. Der bliver i vid udstrækning undervist udendørs, når det er muligt.

Undervisningen på de åbnede skoler vil forsat være nødundervisning, da det ikke alle steder vil være muligt at leve op til de almindelige standarder, herunder eksempelvis timetal.

Alle forældre er blevet orienteret via AULA, men du kan altid kontakte dit barns skole, hvis du har spørgsmål.

Læs mere

Her finder du Sundhedsstyrelsens informationer til forældre ved tilfælde af COVID-19 i barnets skole eller dagtilbud.  

Information til forældre - 26/5 2020

 

Retningslinjer omkring håndhygiejne

Børn kan være smittede med Covid-19 uden at udvise symptomer, derfor er god håndhygiejne vigtig i vores skoler og daginstitutioner.

Anvisninger til god håndhygiejne

 • Brug vand og flydende sæbe, når der vaskes hænder.
 • En korrekt håndvask tager 45-60 sekunder.

Sådan vasker du hænder

Hvis vand og sæbe ikke er tilgængeligt, kan man alternativt bruge:

 • Vådservietter: Bruges udendørs uden adgang til vand og sæbe. Her anbefales det, at man vasker hænder hurtigst muligt efterfølgende.
 • Håndsprit: Forebygger kun smitte, hvis hænderne er synligt rene og tørre.

 Børnenes hænder skal vaskes:

 • ved ankomst til skolen eller daginstitutionen,
 • når de er synligt snavsede,
 • efter toiletbesøg,
 • før spisning,
 • efter næsepudsning eller hoste/nys,
 • når barnet har været ude at lege.
Åben for besøg på opholdssteder og døgninstitutioner

Der er fra 24. juni 2020 åbnet for, at der igen kan være besøg som normalt på sociale tilbud.

Når der åbnes for besøg, er det fortsat nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af Corona-virus, herunder afstandskrav, rengøring og hygiejne.

Selv om der åbnes for besøg, kan ledelsen på tilbuddet begrænse eller helt afskære besøgendes adgang til tilbuddet. Dette for at skærme og beskytte svage beboere og undgå smitte blandt medarbejderne.

Hvilke sociale tilbud er nu åbent for besøg som normalt

På børne- og familieområdet drejer det sig om følgende tilbud:

 • Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
 • Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
 • Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social service.
 • Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service.
 • Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service.

 
Hvor finder du oplysninger

Du kan finde oplysninger om de ændrede regler, herunder hvornår ledelsen kan begrænse eller afskære besøg på et tilbud, på følgende links:

Bekendtgørelse

Orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet af 23. juni 2020.

 

 

 

Børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Familieafdelingen og Handicapafdelingen for børn og unge

Du kan stadigvæk kontakte Familieafdelingen og Handicapafdelingen for børn og unge på tlf: 7233 3505 mellem kl. 9-14, mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Du kan også sende en besked

Rådgiverne har fortsat telefontid mellem kl. 9-10, mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Vi tager direkte kontakt til forældrene, hvis der bliver behov for at lave ændringer i en bevilget indsats som følge af Coronavirus.

Underretninger

Vi behandler alle underretninger som vanligt.

PPR

PPRs deltagelse i alle planlagte møder og konsultationer er aflyst. Det sammen gælder Trivselsforum. Vi kan  fortsat kontaktes. Find kontaktoplysninger. For forældre til skolebørn har vi oprettet en åben telefonrådgivning.

SSP og Ungdomskonsulenterne

SSP- og Ungdomskonsulenterne har aflyst alle planlagte møder. Vi følger ungdomslivet i Hjørring så godt som muligt i den givne situation og samarbejder med politiet om at forebygge ulovlig og uhensigtsmæssig adfærd. 

Vi står stadigvæk til rådighed med digital og telefonisk rådgivning og vejledning, hvis du f.eks. har spørgsmål eller bekymring omkring en ung. Find kontaktoplysninger