Fritid og Kultur

Her kan du følge med i, hvordan situationen med coronavirus påvirker fritids- og kulturtilbuddene i Hjørring Kommune. Opdateret 20.11.2020 og opdateres løbende

Nye restriktioner i Nordjylland fra den 20.11.2020

Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Brønderslev, Hjørring og Læsø Kommuner har som følge af smitte med minkvarianter af coronavirus været underlagt særlige restriktioner. På baggrund af nye data om smittesituationen i de syv kommuner finder Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, at der nu er basis for en betydelig lempelse af restriktionerne.


Åbning af kultur- og fritidsliv træder i kraft den 20. november, og muligheder for forsamlinger træder i kraft den 20. november

Kultur- og fritidsliv

  • Indendørs og udendørs kulturinstitutioner, herunder museer, teatre, biografer, biblioteker (med undtagelse af ind- og udlån for forsknings- og undervisningsbrug), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet, musik- og kulturskoler mv. kan igen holde åbent for offentlig adgang. Det samme gælder øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter.
  • Lokaler, hvor der udøves idræts- og fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller og kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler kan igen åbne for offentlig adgang.
  • Forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske haver, akvarier og lignende kan igen holde åbent for offentlig adgang. 

Vi anbefaler, at I orienterer jer på den enkelte institutions facebookside eller hjemmeside i forhold til genåbningen.


Forsamlinger

  • Det vil igen være muligt at være op til 500 personer til stede ved arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende siddende arrangementer.
  • Det vil igen være muligt at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år.
  • Det vil igen være muligt at være op til 50 personer til stede ved aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år.
  • Beboere i de berørte kommuner opfordres forsat til at omgås færrest mulige personer.

 

Læs mere om lempelserne I Nordjylland fra 19.11.2020 her

Her kan du læse mere om anbefalinger og retningslinjer til de enkelte idrætter til genåbning af jeres aktivitet

Her kan I finde de nyeste retningslinjer for indendørs og udendørs foreningsaktiviteter, kulturinstitutioner, folkehøjskoler og generelle retningslinjer

Pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed: Nu kan du og din forening søger midler til formålet om at skabe nye fællesskaber gennem aktiviteter til borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af ensomhed. Der er tre måder at søge på og bemærk, at der er forskellige frister for ansøgninger. Der skal ansøges allerede her i december 2020, men tilskud til aktiviteter kan forløbe i hele 2021 i jeres forening. Kontakt os gerne på fritid@hjoerring.dk - vi står gerne til rådighed for sparring på en ansøgning. 

Pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed – læs mere her og søg som forening

For både foreninger og jer der træner hjemme, har DGI udarbejdet inspirationsmateriale, så man kan fortsætte hverdagens aktiviteter online og hjemmefra både som instruktør og træner, alene eller som familie. Der er helt lavpraktiske fif til teknikker, samt træningsprogrammer, du kan begynde med.

Se DGI´s  inspiration til leg, øvelser og træning her

Pressemeddelelser fra Hjørring Kommune om smittetryk 

Læs mere om inddæmning af smitte: Samarbejde mellem foreninger og Hjørring Kommune 

Læs om ny politisk aftale, der sikrer mere hjælp til kulturen, idrætten og foreningslivet