Genåbning af indendørs fritidsaktiviteter

Kulturministeriet har offentliggjort retningslinjer for genåbning af foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter - indendørs.

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræt- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter 

Til frivillige foreninger, aftenskoler, selvejende haller og lokalhistoriske arkiver. 

Kulturministeriet har offentliggjort retningslinjer for genåbning af indendørs idræt- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter. Vi gør opmærksom på, at den enkelte forening bedes orientere sig ved sin landsorganisation/specialforbund for specifikke retningslinjer for sin aktivitet. 

Det er afgørende at alle foreninger og institutioner mv. prioriterer overholdelse af retningslinjerne, så sundheden hos alle involverede medlemmer, ansatte og frivillige ikke bringes i fare, og så befolkning igen føler sig trygge ved at dyrke idræt- og foreningsliv indendørs.  

Derfor skal foreningens bestyrelse/frivillige ledere ud fra myndighedernes retningslinjer (se vedhæftede) og finde foreningens landsorganisation/specialforbunds retningslinjer og passe dem ind i foreningens måde at fungere på. Vi anbefaler, at den enkelte forening går i dialog med det sted foreningen har aktiviteter om en fælles forståelse om genåbning af deres aktivitet.  

Opmærksomhedspunkter i den forbindelse:  

  • Rengøring/kontaktflader
  • Overblik i forhold til m2-krav
  • Afstandskrav: hvornår 1 meter og hvornår 2 meter
  • Eget/delte materiale
  • Forsamlingsforbuddet er pt. 100 personer

Vi har vedhæftet Kulturministeriets notat om genåbning af indendørs idræt- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter. Notatet bedes læses grundigt igennem, da det beskriver hvilke generelle tiltag, der skal gennemføres forud for og efter genåbning af lokalerne. Heriblandt hvilke generelle retningslinjer, der gælder for lokaler, som anvendes til foreningsaktiviteter m.m.  

Angående genåbning af kommunale haller, aktivitetssale og Vandhuset bedes I kontakte leder af Hjørring Hallerne Lars Nielsen ln@hjoerring.dk  

 Retningslinjerne for idræt og foreninger

Mere info

Notatet henviser til en række forskellige hotlines, hvor man kan få yderligere info. Har du spørgsmål af lokal karakter, er du velkommen til at kontakte os på vores e-mail fritid@hjoerring.dk