Genåbning af udendørs fritidsaktiviteter

Sundhedsstyrelsen, DIF & DGI har netop justeret retningslinjerne for udendørsidrætter, som gør det muligt at genoptage aktiviteterne i udendørsidrætter for maks. 10 personer, så længe der tages hensyn til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

De fleste specialforbund har også lagt særlige krav og henstillinger for de enkelte idrætter på deres hjemmesider. Vi skal derfor også understrege, at krav og henstillinger, der gives fra jeres specialforbund eller landsorganisation, samt de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen skal efterleves. Der må således ikke finde aktiviteter sted på de kommunale faciliteter uden en forudgående positiv udmeldning fra den relevante organisation f.eks. specialforbund.

De kommunale udendørs anlæg åbnes igen jf. de retningslinjer, som myndighederne har givet. De kommunale indendørs anlæg åbnes kun til brug af toiletfaciliteter, som kan benyttes i det omfang, retningslinjerne tillader det. Vi gør opmærksom på, at klubhuse og omklædningsrum fortsat er lukkede foreløbigt.

Sundhedsstyrelsens retningslinjerne indebærer blandt andet:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer.
 • At man skal holde afstand på 1 meter til andre personer, dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn.
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvor dette ikke er muligt, skal der vær særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

Ved valget om at afholde udendørs idrætsaktiviteter, så opfordrer DIF og DGI desuden til, at det sker inden for disse rammer:

 •  Udendørsaktiviteter bør foregå i mindre grupper.
 •  Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår.
 • Medlemmerne møder op omklædt og tager hjem efter end udendørsaktivitet.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som er defineret af Sundhedsstyrelsen.

Det er vigtigt, at alle medlemmer kender til retningslinjerne, som de skal overholde, hvis de vælger at benytte udendørsfaciliteterne. Det er foreningens ansvar at sikre et setup, der overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Den gradvise åbning indbefatter på nuværende tidspunkt alene udendørs faciliteter – indendørs faciliteter kan fortsat ikke tages i brug.

Sundhedstyrelsens anbefalinger til udendørs træning

Retningslinjer fra DGI og DIF

Kulturministeriets retningslinjer for udendørs træning