Nyeste anbefalinger, restriktioner og forbud

Her kan du finde et hurtigt overblik over kommunens tiltag i forbindelse med covid-19.

Opdateret 20.01.2021:

Grundet det høje smittetryk og bekymringen for udbredelsen af den engelske variant B.1.1.7. har Hjørring Kommune såvel som alle andre kommuner i Danmark fået forlænget sine restriktioner frem til den 7. februar 2021. Restriktionerne får betydning for følgende områder:

 • Grundskole, voksen- og ungdomsuddannelser
 • Videregående uddannelser
 • Arbejdspladser
 • Restauranter mv. og handel
 • Sport og fritid
 • Kultur

20/1-2021: Retningslinjer for nære kontakter skærpes - læs mere her

Er du smittet med coronavirus, og har du ikke mulighed for at selvisolere? Klik her og læs mere

Læs mere om de forlængede restriktioner på coronasmitte.dk - klik her

Bestil tid på coronaprover.dk nu - klik her

Børn, Unge og Familier

Opdateret 14. januar 2021:

De nuværende corona-restriktioner, der beskrives herunder, bliver forlænget frem til søndag 7. februar.

Opdateret 8. januar 2021:

Opdaterede retningslinjer for dagtilbudsområdet.
Retningslinjerne kan føre til mindre justeringer i tilrettelæggelsen af dagligdagen i jeres barns dagtilbud. Dagtilbuddet vil orientere jer via AULA.
Gældende for alle vores dagtilbud er fortsat:

 • at de er åbne, men at forældre opfordres til at holde deres barn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt. Det kan fx være muligt for forældre, der selv er hjemsendt, men som ikke kan passe deres arbejde hjemmefra.
 • at der er et stor fokus på hygiejne, og at vi understøtter det med ekstra rengøring.
 • at børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.
 • at der afleveres og afhentes udendørs eller indendørs med mundbind.
 • at forældre skal hjælpe jeres barn med at vaske hænder ved aflevering og afhentning
 • det ikke tilladt for børnene at have legetøj med hjemmefra

Opdateret 31. december 2020:

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt nye retningslinjer som udvider adgangen til nødpasning, så forældre, der har behov for pasning for at kunne varetage deres job i den private eller offentlige sektor, kan få passet deres børn.

Følgende kriterier gælder for adgangen til nødpasning

 1. Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra
 2. Sårbare elever i grundskolen og 10. klasse, som ikke skal modtages i deres sædvanlige tilbud, kan uanset alder i stedet komme i nødpasning. Denne mulighed gælder for elever med særlige pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.

Forældre vil modtage oplysninger om tilmelding til nødpasning fra barnets skole.

Opdateret 30. december 2020:

Regeringen besluttede 29/12 af forlænge de skærpede tiltag og restriktioner frem til og med 17. januar 2021.

Det betyder, at elever fra 0.-10. klasse er hjemsendt og modtager fjernundervisning til og med 17. januar. Undtaget er alle elever i 0.-10. klasse i Hjørringskolen, samt elever i Heltidsundervisningen.

SFO og klubtilbud er i udgangspunktet lukkede. Der vil dog være mulighed for nødpasning af børn i 0.-4. klasse, hvis det er nødvendigt for, at forældrene kan passe deres arbejde. Det drejer sig om forældre der er kritisk personale eller privatansatte, der ikke er hjemsendt.

Forældre vil modtage konkrete oplysninger om fjernundervisning og tilmelding til nødpasning fra deres egen skole.

Kommunens dagplejere og daginstitutioner holdes fortsat åbne. Forældre, der har mulighed for det, kan dog overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode.

Læs mere om Børn, unge og familier her

Jobcentret
 • 17.12.2020: Jobcentret er lukket - du kan således ikke møde personligt op. Samtaler i forbindelse med din sag afholdes telefonisk, og kan stadig bookes på Jobnet. 
 • 17.12.2020: Sagsbehandlere og andre kontaktpersoner arbejder hjemmefra og vil således kunne kontaktet telefonisk eller digitalt indenfor normal arbejdstid. 
 • 17.12.2020: Borgere som deltager i et igangværende forløb i form af praktik eller anden støttet beskæftigelse i en virksomhed, skal som udgangspunkt fortsætte i dette forløb.
 • 17.12.2020: Borgere som deltager i andet forløb vil blive kontaktet af sagsbehandler eller tilbudsstedet ift. hvordan man skal forholde sig. 
 • 17.12.2020: Jobcenteret holder ferielukket i perioden 24. december 2020 til 3. januar 2021, og kan ikke kontaktes i denne periode.

 

Vil du vide mere om Jobcentret - klik her

Teknik og miljø

Forsyningsselskaber

Find information om den aktuelle situation på selskabernes hjemmesider:

Kollektiv transport

Find information om den aktuelle situation her:


Har du spørgsmål til Teknik- og Miljøområdet, kan du ringe til et af nedenstående telefonnumre

Forvaltningens hovednummer:
Tlf. 72 33 65 22 (mandag - torsdag kl. 8.00 - 15.00, fredag kl. 8.00 - 14.00)

Park og Vej:
Tlf. 72 33 68 40 (mandag - torsdag kl. 7.00 - 15.00, fredag kl. 7.00 - 12.00)