Opdaterede restriktioner i Nordjylland

Opdateret 19.11.2020 og opdateres løbende: På grund af en positiv udvikling i smitten i Nordjylland, lempes nogle af de regionale restriktioner fra torsdag den 19. november.

Mulighed for at krydse kommunegrænsen

Fra og med torsdag den 19. november er der ikke længere restriktioner i forbindelse med at krydse kommunegrænsen. Det betyder, at du nu frit kan bevæge dig udenfor de syv nordjyske kommuner.

Kollektiv trafik, restauranter og caféer

Fra fredag den 20. november kan man igen rejse med den kollektive trafik, som før de særlige nordjyske restriktioner trådte i kraft.

Se mere på NT’s hjemmeside

Det vil desuden igen være muligt for restauranter, caféer at åbne for gæster. Vær opmærksom på, at de nationale restriktioner igen er gældende. Dem kan du få et overblik over via et link nederst på siden.

Ældrecentre og visse botilbud

Ældrecentre og visse botilbud har igennem en længere periode været underlagt et egentlig besøgspåbud udstedt af de centrale myndigheder. Besøgsforbuddet opretholdes indtil videre - og ophæves først når de centrale myndigheder annullerer forbuddet.

Du kan holde dig orienteret her

Kultur- og fritidsliv

Fra fredag den 20. november hæves de særlige restriktioner for Nordjylland og dermed er de nationale restriktioner igen gældende.

Dem kan du orientere dig i på Kulturministeriets hjemmeside

Daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

Fra mandag den 23. november vil de særlige nordjyske tiltag blive ophævet og dermed er de nationale restriktioner igen gældende. Dem kan du få genopfrisket via et link nederst på siden.

Følgende restriktioner er fortsat gældende

  • Du opfordres til at omgås færrest mulige personer.
  • Rejser du ud af landet opfordres du til at tage en test, inden du tager afsted.
  • Er du en vandrende arbejdstager opfordres du til at tage en test, inden du rejser hjem på besøg i dit hjemland.
  • Er du udlænding opfordres du kraftigt til ikke at rejse ind i de syv kommuner.

Hvert område i kommunen arbejder på at komme med nye konkrete meldinger som følge af, at de særlige restriktioner nu er hævet. Konkrete berørte grupper vil som altid blive direkte orienteret, hvis lempelserne vedrører tilbud eller service fra Hjørring Kommune

Her kan du se de enkelte områders corona-sider

Her kan du få et overblik om de nationale restriktioner

Samtidig vil vi gerne komme med to opfordringer

  • Vi skal holde fast i de gode vaner, så smitten fortsætter med at være lav i vores kommune.
  • Hvis ikke du allerede er blevet testet vil vi gerne opfordre dig til at blive det. Book tid på www.coronaprøver.dk.