Nyeste retningslinjer

Få et overblik over de retningslinjer kommunen har udfærdiget ifm. genåbningen for at forhindre smittespredning af COVID-19.

Her kan du se, hvordan du skal forholde dig, når du besøger en af kommunens institutioner eller benytter dig af et kommunalt tilbud.

Siden opdateres løbende...

Sundhed, ældre og handicap

Aktivitetscentrene på ældreområdet

Fra og med uge 36 er alle Aktivitetscentre igen åbne efter aftale. Hverdagen på aktivitetscentrene vil dog være ændret i en vis grad ind til videre, da vi stadig skal passe på hinanden. Læs mere om retningslinjerne her.

Sundhedscenter Hjørring

Genoptræningstilbud på Sundhedscentret er åbnet med særlige retningslinjer. Træningsenheden laver individuel vurdering i forhold til, hvordan træningen kan varetages på forsvarlig vis – både individuelt og på holdforløb. 

Holdforløb på rehabilitering afvikles på anden vis end vanligt for at hindre smittespredning. Rygestop afvikles på normal vis - individuelt eller i grupper, og kostvejledning samt andre individuelle samtaler foregår på vanlig vis med fysisk fremmøde på Sundhedscentret. Al aktivitet er med hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for COVID-19. 

Ældrecentre

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag fredag d. 23. oktober udstedt et besøgsforbud på alle plejecentre i Hjørring Kommune. Besøgsforbudet træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Læs mere hér

Botilbud

Botilbud for særligt sårbare har onsdag den 9. september fået indført besøgsrestriktioner, og er derfor underlagt særlige retningslinjer. Læs mere om de besøgsrestriktionerne samt hvilke botilbud det drejer sig om - klik her.

Det er muligt at aflægge besøg såvel ude som inde i kommunens botilbud som ikke inkluderer særligt sårbare. Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal dog følges. Læs mere om retningslinjerne her

Dagtilbud og væresteder

Kommunens dagtilbud og væresteder er åben, dog med forbehold for at Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges. Læs mere om retningslinjerne her.

Bostøtte

Bostøtte ydes i normalt omfang. I planlægningen af indsatsen bliver der lagt vægt på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer hvorfor måden indsatsen ydes på kan være forskellig fra tidligere.

Aflastning på handicapområdet

Aflastning tilbydes i normalt omfang. På Aage Holms Vej er særlige forhold gældende.

Misbrug

Både ambulant behandling og dagbehandling tilbydes i normalt omfang. Der kan dog gælde særlige forholdsregler og retningslinjer som følge af Sundhedsstyrelsens hygiejne anbefalinger.

Madservice

For at minimere risikoen for smitte mest muligt, følger vi naturligvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger generelt, også i forbindelse med leveringen af din mad. Vores chauffører sikrer god håndhygiejne og vi vil holde mindst 2 meters afstand til dig.

Fritid

Her kan du holde dig opdateret på de nyeste retningslinjer på fritidsområdet.

Retningslinjer for udendørs aktiviteter

 • Man ikke må samles flere end 50 personer.
 • Man skal holde afstand på 1 meter til andre personer, dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn.
 • Man skal særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvor dette ikke er muligt, skal der vær særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

Retningslinjer for indendørs aktiviteter

 • Der skal være særlig opmærksomhed på rengøring og især rengøring af kontaktflader
 • Afstandskravet skal overholdes
  1 meter til andre personer, dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn.
 • Hav så vidt muligt dine egne rekvisitter med - hvis der udlånes rekvisitter, så skal de rengøres efterfølgende.
 • Forsamlingsforbuddet er pt. 50 personer

 

Isolationsophold

Personer der er påvist smittet med COVID-19/Coronavirus, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem, kan visiteres til et isolationsophold på Hjørring Kommunes isolationsfacilitet.

Kontakt til Hjørring Kommune

På hverdage kl. 8-15.30 tlf.: 7233 3111

Se mere på coronasmitte.dk og find svat på oftest stillede spørgsmål.