Retningslinjer for besøg i botilbud

Social og indenrigsministeriet har besluttet at ophæve forbuddet mod besøg i botilbud. Det betyder, at det nu er muligt at aflægge besøg såvel ude som inde, hvilket vi er glade for. En betingelse er dog, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.

Botilbud for særligt sårbare er underlagt besøgsrestriktioner - klik her for at læse mere

De anbefalinger vi skal leve op til er

  • Vask hænder tit, eller brug håndsprit.
  • Undgå håndtryk, kindkys, og kram, begræns den fysiske kontakt.
  • Hold afstand og bed andre tage hensyn. Mange borgere i botilbuddene er særlig sårbare hvor afstandskravet er 2 meter.
  • Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder.
  • Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen.

Af hensyn til at mindske smittespredning og sikre rengøring, skal besøg foregå enten i borgers egen bolig, i særligt indrettet besøgsrum eller på udearealerne. Vi vil desuden bede gæster gå direkte hen til deres pårørende.

Personalet vil sikre, at der bliver gjort ekstra rent på overflader i både fællesarealer og på servicearealer. Rengøring i lejlighederne vil som udgangspunkt foregå som normalt.

På det enkelte botilbud vil det være afdelingslederen der har ansvaret for at besøgene foregår efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kan gennemføres på en forsvarlig måde. Der vil derfor være forskellige forholdsregler alt efter botilbuddets fysiske indretning og sårbarhed hos borgerne.

Såfremt der sker udbrud af Corona har Chefgruppen i Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen besluttet, at den lokale ledelse har kompetencen, ud fra et forsigtighedsprincip, til at indføre de nødvendige foranstaltninger.