Retningslinjer for besøg i væresteder og dagtilbud

Handicapområdets dagtilbud er åben i normalt omfang. Med udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning er der dog nogle tilbud der kun gradvist er på vej mod en normalisering af driften. Et mindre antal borgere starter derfor først efter sommerferien. Der vil også være tilbud hvor der indføres særlige restriktioner for at sikre den enkelte borger bedst muligt mod smitte. Dagtilbuddene har lukket i uge 29 og 30

Værestederne på både psykiatri- og udsatteområdet er åbne. Mange steder mødes man fortrinsvis udenfor og har aktiviteter der. Dog er alle tilbud åbne for indendørs besøg. Også her gælder, at Sundhedsstyrelsens hygiejneråd skal efterleves hvorfor der er begrænset plads i det enkelte tilbud. Dette vil fremgå ved opslag på det enkelte sted. Der kan på den baggrund være indført forskellige lokale begrænsninger som kan oplyses ved henvendelse til værestedet. Man skal være opmærksom på, at der kan være indført ændrede åbningstider på grund af sommerferie.