Sundhed, ældre og handicap

Her kan du følge med i, hvordan coronasituationen påvirker tilbud til sundhed, ældre og handicap i Hjørring Kommune.

Forvaltningens hovednummer: 72 33 50 02 (alle hverdage kl. 8.00 - 15.00)
Myndighed Ældre: 72 33 55 00 (man.-tirs. og tors.-fre. kl. 9.00 - 12.00)
Myndighed Hjælpemidler: 72 33 50 20 (man.-tirs. og tors.-fre. kl. 9.00 - 12.00)
Myndighed Handicap: 72 33 50 67 (man.-tirs. og tors.-fre. kl. 9.00 - 12.00)

Vi er nu gået ind i fase 3 af genåbningen, og glæder os til endnu en gang at kunne åbne op for kommunens væresteder, dagtilbud, den beskyttede beskæftigelse, ældrecentre og mange andre institutioner. I øjeblikket afventer vi dog den endelige vejledning fra sundhedsmyndighederne, som sikrer at genåbningen kan ske på en forsvarlig måde. Vores medarbejdere vil opsøge særligt udsatte borgere med henblik på at sikre, at de modtager den nødvendige hjælp og støtte i denne svære tid. Hold dig opdateret her på siden ved at tilmelde dig nyhedsmail - klik her.

Nyeste retningslinjer - klik her

Besøgsrestriktioner ved ældrecentre og botilbud for særligt særbare fortsætter uændret

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 30. september forlænget påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner på alle ældrecentre i Hjørring Kommune.

Forlængelsen af påbuddet sker på baggrund af forhøjet og udbredt smitte med COVID-19 i kommunen. Det betyder, at det tidligere påbud som Hjørring Kommune modtog fra Styrelsen for Patientsikkerhed d. 9. september 2020 nu er blevet forlænget.

Påbuddet indebærer, at besøg som udgangspunkt fortsat skal foregå på udendørsarealer, og at besøg på indendørsarealer ikke kan finde sted, medmindre besøget sker i forbindelse med en kritisk situation eller den besøgende er nærmeste pårørende til beboeren. Påbuddet gælder fortsat både fællesarealer og beboernes egen bolig.

Det drejer sig om alle ældrecentre og følgende botilbud

  • Aage Holms vej
  • Elsagervej 27-31
  • Mosbjerghus
  • Sjællandsgade
  • Bispehuset
  • Poulstruplund

Læs mere i pressemeddelelsen - klik her

Påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed - klik her

Åbning af handicapområdets dagtilbud og væresteder

Mange af kommunens borgere er allerede startet op i dagtilbud, og de sidste får besked i slutningen af juli. Vær opmærksom på, at kandinedriften er nedsat til og med uge 32. Herefter forventes fuld genåbning.

Alle værksteder arbejder under de restriktioner som påkræves for at forebygge evt. coronasmitte.

Dyreparken i NBV er igen åben for besøgende, dog først efter kl. 15.00 på hverdage og i weekenderne.

Den gode modtagelse” er igen åben som sædvanlig.

For yderligere oplysning kan stedets afdelingsleder kontaktes.

Åbning af sundhedsområdets tilbud

Genoptræning

Kommunens genoptræningstilbud på Sundhedscentret er under genåbning med særlige restriktioner. Træningsenheden laver individuel vurdering af borgerne i forhold til, hvordan træningen kan varetages på forsvarlig vis – både individuelt og på holdforløb. Det er muligt at kontakte Træningsenheden i hverdage mellem kl. 8-9 på tlf. 7233 5600.

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg har været håndteret som et telefontilbud, men er igen genåbnet og køre med vanlige hjemmebesøg. Det er fortsat muligt at kontakte medarbejderne i Forebyggende Hjemmebesøg på hverdage mellem kl. 8-9 på tlf. 7233 5520.

Borgersundhed

Borgersundhed arbejder med en gradvis åbning af holdforløb på rehabilitering. Flere af de enkelte holdtilbud afvikles på anden vis end vanligt for at hindre smittespredning. Rygestop afvikles på normal vis - individuelt eller i grupper, og kostvejledning samt andre individuelle samtaler foregår på vanlig vis med fysisk fremmøde på Sundhedscentret. Al aktivitet er med hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Covid-19. Det er muligt at kontakte Borgersundhed på tlf. 7233 5600.

Tandplejen

Den kommunale tandpleje arbejder med en gradvis åbning ud fra retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at alle patienter vurderes individuel og indkaldes ud fra behov. Tandplejen har endnu ikke vanlig drift, hvilke kan medføre ventetid. Det er muligt at kontakte Tandplejen Hjørring tlf. 7233 3740, Tandplejen Sindal tlf. 7233 3790 og Tandplejen Hirtshals tlf. 7233 3750.

Åbning af ældreområdets tilbud

Frivillighedens Huse

Frivillighedens Huse er så småt begyndt at åbne op for sine tilbud igen. Besøg deres hjemmeside for at hole dig opdateret om hvilke tilbud der igen tilbyder besøgende. Klik her.

Ophævelse af det generelle besøgsforbud på Hjørring Kommunes botilbud

Social og indenrigsministeriet har besluttet at ophæve det generelle besøgsforbud på tilbud på socialområdet.

Der er derfor ikke længere generelle begrænsninger i forhold til besøg hos borgere i botilbud i Hjørring Kommune.

Der er dog mulighed for fortsat at skærme særlige risikogrupper på tilbuddene, da den lokale ledelse undtagelsesvis kan beslutte at indføre konkrete besøgsrestriktioner over for den enkelte beboer, i enkelte besøgssituationer eller for tilbuddet i sin helhed. Dette:

  • Hvis det er nødvendigt for at minimere risiko for smitte for en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet på grund af et konkret smitteudbrud på tilbuddet, eller
  • Hvis en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet tilhører en risikogruppe.

Ovenstående er gældende på nogle af Hjørring Kommunes botilbud og vi opfordrer derfor til at du kontakter det konkrete tilbud du ønsker at besøge for at få oplyst evt. særlige restriktioner på tilbuddet.

Det gælder fortsat, at SundhedsStyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smittespredning skal efterleves.

Udvidelse af kapacitet af midlertidige pladser

Region Nordjylland og Sundhedsstyrelsen har bedt kommunerne om at indmelde hvilke muligheder vi har for at udvide vores kapacitet af midlertidige pladser, da der er behov for at kende det samlede beredskab til håndtering af syge borgere når COVID-epidemien topper.

De ekstra pladser skal derfor kunne aflaste sygehusene i den situation hvor sygehusene har behov for udskrive patienter som er mindre behandlingskrævende - for at skabe plads til mere behandlingskrævende patienter. Akutpladserne kan desuden komme i anvendelse som et alternativ til en sygehusindlæggelse. Der er således tale om at kunne håndtere en beredskabssituation som ligger ud over de normale rammer for arbejdsdelingen mellem sygehus og kommune. Hjørring Kommune har forberedt en mulig kapacitets udvidelse af midlertidige pladser.

Behovet er løbende tilpasset, og der er indgået aftale med regionen den 4. maj om udskrivninger ifm. COVID-19. Der er ikke umiddelbart udsigt til at der skal ske en aktivering af ekstra pladser. Aktiveringen kan kun ske efter konkret aftale mellem Hjørring Kommune og Region Nordjylland.

Modtager du syge- og hjemmepleje? Læs mere her

Hjørring Kommunes syge- og hjemmepleje leverer den vanlige hjælp, uanset om det er fra private eller kommunale leverandører.

Bruger du kommunens høreomsorgsvejledere? Læs mere her

For at undgå smittespredning er kommunens høreomsorg midlertidigt lukket. Det vil også sige, at der er lukket for udlevering af batterier og slanger til høreapparater.

Du skal bestille batterier og slanger direkte hos Oticon via tlf. 39 17 74 44 på hverdage mellem kl. 8.00 - 16.00 eller via deres hjemmeside.

www.oticon.dk

Hjørring kommunes høreomsorg træffes på tlf. 41 93 73 80 og 41 93 73 81 på hverdage fra kl. 8.30 - 9.00.

Ældre kan få en telefonven og alle kan få digitalt besøg

Telefonven fra Ældresagen

Under coronakrisen oplever mange at blive isoleret derhjemme. Familie og venner kan ikke længere komme på besøg. Men behovet for samvær er der stadig, og kontakten med omverdenen føles måske vigtigere end nogen-sinde. Derfor har ÆldreSagen taget initiativ til Ældretelefonen, hvor ældre kan få en telefonven, som kan ringe til dem med jævne mellemrum og få en hyggelig snak.

Tilmelding til at få en telefonven kan ske ved at klikke her

eller ved at ringe til telefon 8282 0300 (telefonen er åben hverdage kl. 9-15).

Find en digital besøgsven

Røde Kors i samarbejde med Boblberg tilbyder nu alle i Danmark et digitalt besøg. På www.snaksammen.dk kan du finde en frivillig samtale-ven, som du kan snakke med på video. Det er nemt og ligetil og koster ingenting. I kan snakke om alt fra fælles interesser til dagens nyheder. 

Læs mere og tilmeld dig SnakSammen - klik her