Forlængelse af besøgsrestriktioner på ældrecentre og botilbud

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at forlænge besøgsrestriktioner på kommunens ældrecentre og botilbud til den 14. februar 2021.

Restriktionerne indebærer, at den enkelte beboer kan udpege én pårørende, som kan aflægge besøg i beboerens egen bolig. Derudover kan to pårørende aflægge besøg i særlige besøgsrum. Det er dog fortsat også muligt med besøg i kritiske situationer.

Hvis pårørende har spørgsmål, er de velkommen til at henvende sig til plejecenteret eller botilbuddet.

Læs mere om forlængelsen af påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed - klik her

Læs mere i kommunens pressemeddelelse - klik her

Læs mere i påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed - klik her

Læs mere i ændring af påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed - klik her

Læs mere i orienteringsskrivelsen fra Social- og Indenrigsministeriet - klik her