Gradvis åbning af handicapområdets dagtilbud og væresteder på psykiatri- og udsatteområdet

Med baggrund i den lave smittespredning der er i samfundet og den gradvise åbning af botilbuddene, er det i dag besluttet at påbegynde en gradvis åbning af dagtilbuddene på handicapområdet. I første omgang tilbydes borgere der bor alene at starte i deres dagtilbud. Beskyttet beskæftigelse d. 18. maj og aktivitets- og samværstilbud d. 19. maj.

Dermed sikres det, at der ikke sker en spredning af evt. smitte i botilbuddene og giver samtidigt mulighed for socialt samvær med andre, hvilket efterspørges kraftigt.

Dagtilbuddene vil sikre, at berørte borgere bliver orienteret direkte. Vi vil 8. juni vurdere, om der er grundlag for en yderligere åbning af handicapområdets dagtilbud.

På psykiatriområdet og på udsatteområdet vil værestederne begynde en gradvis åbning fra mandag d. 25. maj. Berørte borgere vil blive kontaktet direkte af de enkelte væresteder.

Udgangspunktet for en gradvis åbning af handicapområdet er sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse af smitte med COVID-19. Dette vil medføre, at det vil være forskelligt for hvert enkelt tilbud hvor mange borgere der kan rummes i lokalerne, hvorfor en gradvis åbning afhænger af myndighedernes udmeldinger.

For yderligere oplysning kan stedets afdelingsleder kontaktes.