Gradvis åbning af Hjørring Kommunes botilbud

Hjørring Kommune åbner nu op for besøg på botilbuddenes udearealer og i særlige tilfælde indendørs.

Borgere i botilbud har igennem en længere periode været afskåret fra at få besøg af pårørende. De centrale myndigheder har nu gjort det muligt at lempe en smule på det udstedte besøgspåbud, så det fremover bliver muligt at gennemføre besøg på botilbuddenes udearealer og i særlige tilfælde i borgers hjem.

På baggrund af de sundhedsfaglige anbefalinger er der udarbejdet nogle retningslinjer, som skal sikre, at de nødvendige smitteforebyggende tiltag efterleves og bliver tilpasset det enkelte botilbuds rammer.

Hvor skal besøget foregå?

Som udgangspunkt skal besøg foregå på borgers terrasse, udendørs fællesarealer eller dertil indrettede lokaler.

I alle botilbud prøver vi at indrette udearealerne, så besøg kan gennemføres ved at holde afstand, med god mulighed for hygiejne og efterfølgende rengøring af kontaktflader.  Besøgsrum inde og ude indrettes, så det er muligt at holde 2 meters afstand mellem de besøgende og borger.

Det er som udgangspunkt kun kritiske situationer, der kan give anledning til besøg indendørs i botilbud. De nærmere retningslinjer for håndtering af indendørs besøg er uændrede og det er afdelingslederen på det enkelte botilbud, der træffer beslutning i disse situationer.

Der er dog i helt særlige situationer skabt mulighed for besøg indendørs i den del af tilbuddet som borger selv råder over. Her indgår følgende forhold i afdelingslederens vurdering af om besøget kan foregå indendørs:

 • Borger skal have egen indgang fra udearealer
 • Sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer skal overholdes
 • Besøgende alene har adgang til borgers egen bolig og således ikke benytter indendørs fællesarealer
 • Borger har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.

Hvad skal besøgende tænke på før besøget?

Før besøget skal botilbuddet kontaktes med henblik på at aftale tid for besøget samt antal af besøgende. Besøg skal altid aftales forud og der kan maksimalt aftales udebesøg 2 gange om ugen hos den enkelte beboer. Der vil særligt i en indkøringsfase være behov for fleksibilitet fra de pårørende, da ikke alle kan komme på besøg samtidigt. Aftaler om besøg i kritiske situationer indgås med afdelingslederen.

Ved alle besøg gælder det, at der kan deltage op til 2 besøgende, så 2 meters afstand mellem alle deltagere kan overholdes. Borgeren vejledes, så vidt det er muligt, på forhånd til at vælge 1-2 personer, vedkommende kan mødes med.

Besøg kan vare op til ½ time.

Alle besøgende skal være uden symptomer på sygdom, også mild forkølelse, i 48 timer før besøget. Symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Man kan også opleve at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer.

Besøgende bliver på forhånd, eller ved ankomsten, informeret om hvilke hygiejneregler, der skal overholdes under besøget.

Hvordan skal besøget foregå?

 • Når de besøgende ankommer til besøgsstedet, spørger personalet de besøgende om symptomer på COVID-19.
 • De besøgende skal udføre håndhygiejne ved ankomsten.
 • Når besøget starter, informeres deltagerne om at holde 2 meters afstand. Hvis det sker, at det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og beboeren vaske/spritte hænder umiddelbart efter kontakten.
 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås.
 • Der vil ikke være kaffeservering, eller anden servering under besøget.
 • Personalet kan afbryde besøg, hvis der er tegn på symptomer hos besøgende.

Efter besøget

 • Når besøget afsluttes, hentes borgeren af personalet og følges tilbage til sin bolig eller fællesarealer.
 • Besøgende opfordres til at udføre håndhygiejne, når besøget er slut.
 • Efter hvert besøg sørger personalet for at rengøre alle kontaktpunkter (f.eks. borde, stole, dørhåndtag, knapper i elevatorer m.v.)