Ophævelse af det generelle besøgsforbud på Hjørring Kommunes botilbud

Social og indenrigsministeriet har besluttet at ophæve det generelle besøgsforbud på tilbud på socialområdet.

Der er derfor ikke længere generelle begrænsninger i forhold til besøg hos borgere i botilbud i Hjørring Kommune.

Der er dog mulighed for fortsat at skærme særlige risikogrupper på tilbuddene, da den lokale ledelse undtagelsesvis kan beslutte at indføre konkrete besøgsrestriktioner over for den enkelte beboer, i enkelte besøgssituationer eller for tilbuddet i sin helhed. Dette:

  • Hvis det er nødvendigt for at minimere risiko for smitte for en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet på grund af et konkret smitteudbrud på tilbuddet, eller
  • Hvis en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet tilhører en risikogruppe.

Ovenstående er gældende på nogle af Hjørring Kommunes botilbud og vi opfordrer derfor til at du kontakter det konkrete tilbud du ønsker at besøge for at få oplyst evt. særlige restriktioner på tilbuddet.

Det gælder fortsat, at SundhedsStyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smittespredning skal efterleves.

Ovenstående vil være gældende fra 26.06.2020