Sundhedsområdets tilbud

Genoptræning

Kommunens genoptræningstilbud på Sundhedscentret er genåbnet med særlige restriktioner. Træningsenheden laver individuel vurdering af borgerne i forhold til, hvordan træningen kan varetages på forsvarlig vis – både individuelt og på holdforløb. Det er muligt at kontakte Træningsenheden i hverdage mellem kl. 8-9 på tlf. 7233 5600.

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg har været håndteret som et telefontilbud, men kører igen med vanlige hjemmebesøg. Det er fortsat muligt at kontakte medarbejderne i Forebyggende Hjemmebesøg på hverdage mellem kl. 8-9 på tlf. 7233 5520.

Borgersundhed

Borgersundhed afvikler holdforløb på rehabilitering. Flere af de enkelte holdtilbud afvikles på anden vis end vanligt for at hindre smittespredning. Rygestop afvikles på normal vis - individuelt eller i grupper, og kostvejledning samt andre individuelle samtaler foregår på vanlig vis med fysisk fremmøde på Sundhedscentret eller via telefonsamtale. Al aktivitet er med hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Covid-19. Det er muligt at kontakte Borgersundhed på tlf. 7233 5600.

Tandplejen

Den kommunale tandpleje arbejder ud fra retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Tandplejen har endnu ikke vanlig drift pga. ændrede retningslinjer. Det betyder desværre ventelister. Det er forsat muligt at kontakte Tandplejen Hjørring tlf. 7233 3740, Tandplejen Sindal tlf. 7233 3790 og Tandplejen Hirtshals tlf. 7233 3750.